<% Response.Write Day(Date) & "/" & Month(Date) & "/" & Year(Date) %>
PUBLICATIES > Artsenkrant
 
Artsenkrant
Nr. 2071 - 30.03.2010
 
 
Helft tienerzwangerschappen mondt uit in abortus

Het aantal tienermeisjes dat een abortus laat uitvoeren, blijft in ons land stijgen terwijl het aantal bevallingen stabiel blijft. Dat blijkt uit een studie van jeugdarts Chantal Kortmann, meldt het christelijke weekblad Tertio.

Kortmann voerde tussen 2003 en 2007 een analyse uit van de cijfers van bevallingen en abortussen bij tieners. In die periode nam het aantal tienerzwangerschappen opvallend toe. De arts is lid van de parlementaire evaluatiecommissie die werd opgericht na de goedkeuring van de abortuswet in 1990.

"Terwijl het aantal bevallingen bij tienermoeders veeleer stabiel bleef, is het aantal abortussen ongeveer tegelijk toegenomen met het aantal zwangerschappen. Vanaf 2006 zien we bijna voor elke geboorte een abortus." In Wallonië lag in 2007 het aantal tienerabortussen zelfs hoger dan het aantal bevallingen, terwijl er zich in Vlaanderen dat jaar een geboortepiekje voordeed dat waarschijnlijk te verklaren is door de 'babymediahype' door populaire tv-programma's.

Tot 2007 nam het aantal abortussen toe in onze contreien. In Brussel moeten dokters al zes jaar lang meer tienerzwangerschappen afbreken dan kinderen op de wereld zetten. Voor elke twee kinderen die daar geboren worden, worden er tien abortussen uitgevoerd bij meisjes tussen 10 en 14 jaar. In deze leeftijdscategorie worden elk jaar een 20-tal meisjes moeder. Bij de 15- tot 19-jarigen werd zowat de helft van de bijna 6.000 zwangerschappen in 2007 afgebroken.

Volgens minister Onkelinx moet er nagedacht worden over de wettelijke termijn van 12 weken waarin een abortus kan uitgevoerd worden. Een 1.000-tal vrouwen trekt jaarlijks naar het buitenland – vooral Nederland – voor abortus na een zwangerschap van 12 weken.

Volgens de minister is de periode van 12 weken vaak te kort voor vrouwen die niet in stedelijke gebieden wonen. Zij leven soms geïsoleerd, hebben minder snel toegang tot informatie over abortus en zwangerschap, en overschrijden gemakkelijk de wettelijke termijn. "Het loont zeker de moeite om eens na te denken over deze periode", verklaart Onkelinx. Volgens de parlementaire evaluatiecommissie die belast is met de evaluatie van de abortuswet in België, zijn er geen exacte cijfers over de week waarin de meeste vrouwen een abortus laten uitvoeren.

E.V.


Vier Europese landen – Cyprus, Ierland, Malta en Polen – hebben nog steeds geen wet die abortus mogelijk maakt. Om dit onrecht aan te kaarten, trekken 13 organisaties door onze hoofdstad om de ambassades van deze vier landen een open brief te bezorgen. Onder meer Luna vzw, Vrouwen Overleg Komitee, de Nederlandstalige Vrouwenraad en verschillende Europese vrouwenlobby's klagen zo aan dat het gebrek aan een degelijke wetgeving de nood van vrouwen nog verergert doordat ze op zoek gaan naar een abortusmethode in clandestiene milieu's.

Volgens de organisaties sterven jaarlijks 80.000 vrouwen aan het gevolg van een clandestiene abortus, wat neerkomt op één vrouw om de zes minuten. De brief roept Cyprus, Polen, Malta en Ierland dan ook op om een abortuswet te stemmen en vraagt aan alle Europese autoriteiten om Europese vrouwen gelijke toegang te verlenen tot seksuele rechten.

Mars voor het Europese recht op abortus

3 april 2010

Samenkomst om 10u voor de ambassade van Polen, Galliërsstraat 29, 1040 Brussel

Einde van de mars: 13u30

E.V.

E.V./Belga
 
Medline Zoekmotor 
 


Geef hier uw zoekterm in, druk op Enter en bekijk het resultaat.
 

© Copyright 2008
CMPMedica Belgium.
All rights reserved.

RSS